Privacy Statement

Dit Privacy Statement is van toepassing op de Gratis SEO-check diensten zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden van c)solutions.

Dit Privacy Statement maakt onverbrekelijk deel uit van de Algemene Voorwaarden van de Gratis SEO-check. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van c)solutions wordt akkoord gegaan met het gebruik van (persoons)gegevens zoals beschreven in dit Privacy Statement.

Definities

1. Informatie die c)solutions BV verzamelt en bewaart

1.1. Persoonsgegevens (NAW-gegevens en overige persoonsgegevens)

1.2. Surfdata

Op het vrij toegankelijke deel van de c)solutions BV Website worden bezoekergegevens zoals IP-adres, browsertype en -taal, tijdstip van het bezoek en clickstream data verzameld en opgeslagen door Google Analytics.

1.3. Op verzoek zal c)solutions BV Gebruikers informeren over de verzamelde

persoonsgegevens. c)solutions BV mag het inwilligen van zulke verzoeken weigeren als ze op onredelijke wijze worden herhaald of systematisch zijn, buitengewone technische inspanning vereisen, de privacy van andere Gebruikers in gevaar brengt of als ze praktisch onuitvoerbaar zijn. Deze dienst is gratis behalve wanneer het uitvoeren van deze dienst een buitengewone inspanning vereist.

2. Hoe gebruikt c)solutions BV de verzamelde gegevens?

2.1. Persoonsgegevens

2.2. Responsgegevens

De antwoorden op de vragen worden opgeslagen om (geaggregeerd en geanonimiseerd) te worden teruggekoppeld aan de Klant.

2.3. Surfdata

c)solutions BV gebruikt surfdata om het bezoek aan haar Website te analyseren en (de toegankelijkheid van) haar Website te verbeteren.

3. Informatie delen met derden

3.1. Persoonsgegevens

c)solutions BV hecht waarde aan en respecteert de privacy van al haar Gebruikers (Bezoekers van de Website, Gebruiker en de Klant). Alle persoonsgegevens die worden verzameld en/of aan c)solutions BV worden toevertrouwd, zullen met grote zorg worden behandeld. c)solutions BV treft veiligheidsmaatregelen om onbevoegde toegang tot de gegevens of onbevoegde wijziging, publicatie of vernietiging van gegevens te voorkomen. c)solutions BV zal nooit persoonsgegevens van Gebruikers aan derden verstrekken tenzij daartoe gerechtelijk verplicht of na uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker.

3.2. De Klant stemt ermee in dat c)solutions BV persoonsgegevens zal verwerken, gebruiken en/of overhandigen aan derden als:

4. Wet Bescherming Persoonsgegevens

De verwerking van gegevens is conform de Wet op Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

5. Wijziging Privacy Statement

c)solutions BV kan van tijd tot tijd haar Privacy Statement aanpassen. Het aangepaste Privacy Statement is van toepassing zodra deze gepubliceerd is op de website van c)solutions BV, www.gratis-seo-rapport.nl. Het steeds geldende Privacy Statement staat gepubliceerd op de website van c)solutions BV: www.csolutions.nl.

6. Contact

Voor vragen over het Privacy Statement van c)solutions BV, kunt u contact opnemen via info@csolutions.nl, of via telefoonnummer 0318 - 49 53 72.